Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie C2, F2, i20, AL6, dvakrát pípne alebo LED 2 krát zabliká

Naposledy aktualizovaný 10.2.2023 9:11

Otázka

 • Umývačka riadu zobrazuje chybové hlásenie C2, F2, i20 alebo AL6
 • Umývačka riadu pípne dvakrát, LED dvakrát zabliká
 • Umývačka riadu nevypúšťa vodu

Vzťahuje sa k

 • Integrovaná umývačka riadu
 • Voľne stojaca umývačka riadu

Riešeniev

Problém: 

 • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie C2, F2, i20 alebo AL6 
 • Umývačka riadu pípne 2 krát, 2 krát zabliká LED 
 • Spotrebič nevypúšťa vodu 

Vzťahuje sa na: 

 • zabudovanú umývačku riadu 
 • voľne stojacu umývačku riadu 

Riešenie: 

1. Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté  

2. Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici

3. Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý

   

4. Uistite sa, že bola  odtoková hadica správne nainštalovaná:  

 • Dĺžka odtokovej hadice nepresahuje 400 cm. 
 • Vstupný bod odtoku musí byť od 40 do 85 cm. 
 • Odtoková hadica nie je poškodená, zalomená alebo skrútená  

5. Skontrolujte, či bola zaslepovacia zátka odstránená z odtoku.   

 • Zaslepovacia zátka sa musí odstrániť zo sifónu.
 • Otvorte pripojenie odtokovej hadice k sifónu, odstráňte zaslepovaciu zátku a znova pripojte prívod do sifónu.  

6. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedená rada nevyrieši problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.
 

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.