Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie iF0, iFo alebo iF1

Naposledy aktualizovaný 15.3.2023 11:09

Problém: 

 • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie iF0, iFo alebo iF1  

Vzťahuje sa na: 

 • zabudované umývačky 
 • voľne stojace umývačky riadu  

Riešenie: 

1. Spotrebič resetujte  

 • Odpojte umývačku riadu, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte. 
 • Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači. 
 • Ak ste vytiahli spotrebič, a potom ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne hadice a že je kohútik plne otvorený. 
 • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho. 
 • Ak sa začne cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený. 

2. Skontrolujte, či spotrebič znovu zobrazuje rovnaké chybové hlásenie alebo či sa to zmenilo  

Ak zobrazí spotrebič iný kód chyby, pozrite si kód v návode na používanie na pomoc pri odstraňovaní problému.

Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.  

Ak zobrazuje spotrebič aj po obnovení iF0, iFo alebo iF1:  

3. Skontrolujte prívod vody  

Skontrolujte, či nie je odstavený prívod vody, napríklad otvorením kohútika. Ak voda netečie, kontaktujte vodárenskú spoločnosť. 

4. Skontrolujte, či je ventil prívodu vody do umývačky úplne otvorený  

 • Ak je ventil prívodu vody zavretý, vypnite napájanie umývačky a otvorte ventil prívodu vody naplno.
 • Potom umývačku znova zapnite a vyberte program.
 • Stlačením tlačidla
 • Štart spustite umývačku.  

5. Skontrolujte, či nepoužívate viac než jeden spotrebič, ktorý spotrebúva vodu  

 • Ak sa používa viacero spotrebičov, ktoré spotrebúvajú vodu, môže to spôsobiť pokles tlaku na úroveň, ktorá je pre umývačku príliš nízka. 
 • Pokúste sa používať umývačku vtedy, keď sa nepoužívajú ďalšie spotrebiče, ktoré spotrebúvajú vodu.  

6. Skontrolujte tlak prívodu vody  

 • Skontrolujte, či dokážete z jedného kohútika naplniť 10-litrové vedro za 1 minútu alebo 5-litrové vedro za 30 sekúnd. 
 • Ak nie, tlak vody je príliš nízky na používanie umývačky a mali by ste kontaktovať vodárenskú spoločnosť.  

7. Skontrolujte prívodnú hadicu, či nie je zamotaná alebo skrútená  

Ak je prívodná hadica ohnutá, skrútená alebo poškodená, okamžite vytiahnite umývačku zo zásuvky a zavrite prívod vody.

Ak je hadica poškodená, musí spotrebič skontrolovať a opraviť servisný technik.  

8. Uistite sa, že filter v prívodnej hadici nie je upchatý  

 • Filter prívodnej hadice sa nachádza v konektore vedľa kohútika/ventilu.
 • Pred odpojením prívodnej hadice zavrite vodovodný ventil. 
 • Prívodný filter musí byť čistý a bez usadenín vodného kameňa.
 • Podrobné pokyny na vybratie a vyčistenie filtra nájdete v návode na používanie. 
 • Po vyčistení a opätovnom vložení filtra do prívodnej hadice pripojte hadicu, vyberte program a spustite ho.  

9. Skontrolujte odtokový systém  

Skontrolujte, či: 

 • sú filtre čisté. Informácie o čistení a údržbe nájdete v návode na obsluhu. 
 • sa nachádza odtokové potrubie v správnej výške nad podlahou. Pozrite si montážne pokyny v návode na používanie alebo samostatný leták s montážnymi pokynmi, ktorý ste dostali so spotrebičom.  


10. Skontrolujte, či bola zaslepovacia zátka odstránená z odtoku. (Ak bola umývačka nedávno inštalovaná alebo presúvaná).  

 • Zaslepovacia zátka sa musí odstrániť zo sifónu.
 • Otvorte pripojenie odtokovej hadice k sifónu, odstráňte zaslepovaciu zátku a znova pripojte prívod do sifónu.  

11. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.  

Poznačte si kód chyby a oznámte ho servisnému technikovi pri žiadosti o pomoc. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.  

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.


Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.