Dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sú ohnuté

Naposledy aktualizovaný 16.9.2020 10:15

Problém 

  • Dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sú ohnuté. Nezarovnanie západiek a/alebo pántov môže spôsobiť, že dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sa ohnú.

Vzťahuje sa na 

  • Zabudovateľná umývačka riadu 

Riešenie 

1. Kontaktujte technika, ktorý inštaloval spotrebič, a uistite sa, že západka a dvere boli nainštalované v súlade s montážnym návodom.  

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.  

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena opravy. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. To všetko už za 174 € pre práčky, varné panely, sušičky, umývačky a vstavané kávovary alebo 135 € pre chladničky, sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a odsávače.