Podpora pre Rad zabudovateľných kompaktných spotrebičov