Ako používať pyrolytické čistenie v rúre AEG

Naposledy aktualizovaný 24.4.2024 10:12

Osoba, ktorá čistí rúru handričkou

Funkcia pyrolytického čistenia je jednoduchá, dômyselná funkcia čistenia, ktorá premení akékoľvek zvyšky alebo špinu vo vnútri rúry na popol, ktorý je možné následne odstrániť vlhkou handričkou. Túto funkciu nájdete na vybraných modeloch rúr AEG.

Čo je pyrolytické čistenie a prečo by ste ho mali používať?

Pyrolytické čistenie je veľmi účinný čistiaci program, ktorý vám umožní jednoducho zotrieť špinu a popol po dokončení čistiaceho cyklu. Po aktivácii sa rúra zahreje až na 500 °C a premení špinu, mastnotu a zvyšky jedla na popol, ktorý sa po vychladnutí rúry bez námahy zotrie. Proces čistenia trvá 1 – 3 hodiny v závislosti od zvoleného čistiaceho programu. Program pyrolytického čistenia môžete použiť kedykoľvek, keď vaša rúra potrebuje hĺbkové čistenie.

Všetky rúry AEG s pyrolytickým čistením majú zabudované pripomenutia, ktoré vás upozornia, kedy je potrebné čistenie pre trvalý optimálny výkon. Pripomienky je možné aktivovať a deaktivovať v ponuke nastavení.

Ako používať funkciu pyrolytického čistenia

Pred začatím pyrolytického čistenia

1. Ak máte parnú rúru so zásobníkom na vodu, je potrebné ho vyprázdniť, ak obsahuje vodu. Návod nájdete v používateľskej príručke. 

2. Odstráňte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc. Rúra by pri tom mala byť studená

3. Utrite vnútorný priestor rúry a vnútorné sklo dvierok mäkkou handričkou

Ovládacie koliesko a dotykový ovládací panel:

Ovládací panel rúry s ovládacím kolieskom

Ovládací panel rúry s dotykovým ovládaním

1. V MENU zvoľte ČISTENIE

2. Zvoľte režim čistenia podľa úrovne potrebného čistenia:

 • Rýchly:  ľahké čistenie, 1 hodina
 • Normálny: normálne čistenie, 1 hodina 30 min
 • Intenzívny: dôkladné čistenie, 3 hodiny

3. Stlačte START

4. Po skončení programu počkajte, kým rúra vychladne a odstráňte všetky zvyšky vlhkou handričkou.

5. Znova vložte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc.

Otočný ovládač:

Ovládací panel rúry s otočnými gombíkmi

1. V MENU zvoľte ČISTENIE
2. Zvoľte nastavenie PYROCLEAN  . Symbol začne blikať

3. Zvoľte režim čistenia podľa úrovne potrebného čistenia:

 • Ľahké čistenie, 1 hodina
 • Normálne čistenie, 1 hodina 30 minút
 • Dôkladné čistenie, 3 hodiny

4. Stlačením tlačidla OK spustíte čistenie

5. Po skončení programu počkajte, kým rúra nevychladne a odstráňte všetky zvyšky vlhkou handričkou

6. Znova vložte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc

DÔLEŽITÉ

 • Cyklus čistenia nespúšťajte, kým nie sú dvierka úplne zatvorené a príslušenstvo a odnímateľné podpery políc nie sú odstránené.
 • Počas pyrolytického čistenia rúry a po ňom zabezpečte dobré vetranie.
 • Počas činnosti funkcie pyrolytického čistenia držte deti mimo dosahu spotrebiča. Spotrebič je veľmi horúci a horúci vzduch sa uvoľňuje z predných chladiacich otvorov.
 • Počas čistenia a po ňom nenechávajte akékoľvek domáce zvieratá (najmä vtáky) v blízkosti spotrebiča. Malé zvieratá by mali byť počas tejto doby v dobre vetranom priestore. Niektoré vtáky a plazy môžu na výpary reagovať veľmi citlivo. Malé zvieratá môžu reagovať aj počas pyrolýzy v dôsledku lokálnych teplotných výkyvov.
 • V našich rúrach sú výpary vychádzajúce z pyrolýzy bezpečné pre ľudí, vrátane detí a ľudí so zdravotnými problémami.
 • Ak sú v tej istej skrinke nainštalované ďalšie spotrebiče, nepoužívajte ich súčasne s funkciou pyrolytického čistenia, pretože by to mohlo poškodiť rúru.
 • Počas čistiaceho cyklu sú dvierka rúry z bezpečnostných dôvodov zablokované a lampa nesvieti.Ďalšie informácie o vašom konkrétnom modeli rúry nájdete v používateľskej príručke. Návod na použitie nájdete tu .

Užite si varenie v čistej rúre. Viac o ďalších čistiacich programoch a manuálnom čistení sa dozviete tu.