Rúra zobrazuje chybové hlásenie C1, C2, C3, C4

Naposledy aktualizovaný 5.8.2020 8:58

Otázka

Rúra zobrazuje chybu C1, C2, C3, C4

Vzťahuje sa k

  • rúry s pyrolytickým čistením

Riešenie


Ak sa na displeji rúry zobrazí chybové hlásenie C1, C2, C3, C4, postupujte podľa pokynov nižšie.

ZOBRAZOVACIE KÓD

POPIS

RIEŠENIE PROBLÉMOV

C1 (*)

Teleskopické výsuvy počas pyrolytického čistenia.

Pred aktiváciou pyrolytickej funkcie vyberte teleskopické výsuvy a všetko príslušenstvo z priestoru rúry.

C2 (*)

Počas pyrolytického čistenia je teplotná sonda/teplomer v konektore.

Pred aktiváciou pyrolytickej funkcie vyberte teplotnú sondu/teplomer.

C3 (*)


Ak sú dvere otvorené, nemôžete spustiť pyrolytické čistenie.

Pred aktiváciou pyrolytickej funkcie zatvorte dvierka rúry.

C4 (*)

Tlačidlo Plus pary je aktivované pri zapnutí pyrolytického čistenia.

Pred zapnutím pyrolytickej funkcie znova stlačte tlačidlo Plus pary, aby ste zrušili výber Plus pary.


Ak problém pretrváva, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.