Trouba zobrazuje kód chyby F21

Naposledy aktualizovaný 7.9.2020 9:13

Otázka

  • Na rúre sa zobrazuje kód chyby F21

Vzťahuje sa k

  • Vstavaná rúra
  • Samostatný sporák

Riešeniev

  1. Vypnite a znova zapnite ovládací panel.

  2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

    Ak vyššie uvedený návrh nevyriešil problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika

Príčina

  • chybový kód E21 označuje príliš vysokú počiatočnú teplotu