Plynový sporák zobrazuje chybové hlásenie E6

Naposledy aktualizovaný 7.9.2020 9:40

Problém:

  • Plynový sporák zobrazí správu E6
  • E6 sa rozsvieti
  • jeden alebo viac horákov nemožno zapáliť

Platí pre:

  • Elektronické plynové varné dosky

Riešenie:

1. Deaktivujte a aktivujte varnú dosku.

  • Znovu sa objaví E6, dotknite sa "||" a potom  do 3 sekúnd.
  • Keď vidíte "0", porucha je resetovaná

2. Uistite sa, že koruna a plameňové viečko sú správne umiestnené, a očistite kovovú časť poistky plameňa.

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené odporúčania problém nevyrieši, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.