Vysávač sa nespustí

Naposledy aktualizovaný 24.8.2023 12:10

Otázka

  • Vysávač sa nezapne
  • Vysávač nereaguje na tlačidlo napájania
  • Vysávač sa počas prevádzky vypol

Vzťahuje sa k

  • klasický vysávač
  • bezvreckový vysávač
  • akumulátorový vysávač

Riešenie

1. Skontrolujte možný problém s napájaním:

  • Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k elektrickej sieti.
  • Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený / zlomený / rozvrstvený.
  • Skontrolujte, či zástrčka nie je poškodená
  • Skontrolujte elektroinštaláciu – nie je vypálená poistka? funguje správne iné zariadenie (napr. sušič vlasov) pripojené k tej istej zásuvke?

Poznámka: V prípade problémov s elektroinštaláciou neodporúčame svojpomocnú opravu. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára!

2. Ak sa vysávač sám vypol z dôvodu prehriatia, pred ďalším použitím ho nechajte približne 2 hodiny vychladnúť.

V tomto prípade je možnou príčinou preplnené vrecko / upchatý filter

3. Vymeňte vrecko S/vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite/vymeňte filtre

Umiestnenie a inštalácia vrecka/nádoby na prach a filtrov sa môže líšiť v závislosti od modelu vysávača. Pozrite si používateľskú príručku vášho zariadenia.

Stiahnite si používateľskú príručku

Filter motora (príklad)

HEPA filter (príklad)

S-bag

4. Skontrolujte, či hadica a hubica nie sú zablokované (minca vypadne z druhej strany), skontrolujte, či sa kefa môže voľne otáčať.

Prípadné upchatie hadice odstráňte vhodným nástrojom, napríklad metlou

5. Vysávač úplne nabite (len akumulátorové vysávače).

Poznámka: Doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu vysávača


6. Skontrolujte, či indikátor batérie reaguje (len niektoré modely).

7. Možná technická porucha - Kontaktujte zákaznícky servis .