• Udržujte mrazničku bez akejkoľvek námrazy
  • Vylepšená interakcia so spotrebičom vďaka dotykovému ovládaciemu panelu, ktorý zaistí presné a okamžité nastavenie teploty a funkcií
  • Špeciálne závesy dverí zaručia jemné a presné zatváranie dverí
  • Mraznička s riešením skladovania veľkých kusov
  • Najbezpečnejšie skladovacie podmienky pre mrazené potraviny
  • Dokonale čerstvé jedlo – priamo z vašej mrazničky
  • Nulová šanca, že dvierka zostanú náhodou otvorené