Woman in pink sweater cooking on hob next to man in red jacket cutting vegetables

Záruky a nadštandardné služby

Prečítajte si viac o záručných podmienkach a možnostiach nadštandardných služieb.

Záruka pre spotrebiteľa

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zmluvná záruka v trvaní 2 rokov. Počas tejto doby zaistia naši autorizovaní technici bezplatný servis, ktorý zahŕňa opravu, použitie originálnych náhradných dielov i cestovné náklady. Rozsah, obsah a podmienky zmluvnej záruky sú vymedzené v Záručných podmienkach.

Zaistite si bezstarostný servis vášho spotrebiča

Záruka Premium

Získajte 100 % ochranu proti strate funkčnosti vášho spotrebiča aj v prípade neúmyselného náhodného poškodenia minimálne na 18 mesiacov. V rámci záruky Premium vám pokazený spotrebič opravíme na naše náklady.

  • Záruka Premium pre spotrebiče v záruke pokrýva opravy v prípade náhodného poškodenia. 
  • Pre spotrebiče po záručnej dobe vám predĺžime záruku na funkčné chyby vrátane neúmyselného náhodného poškodenia. 

 Prečítajte si viac informácií.

Kúpiť online

Záruka Premium Plus

Máte v domácnosti viacero veľkých spotrebičov AEG? Ani po uplynutí záručnej lehoty vás nenecháme v neistote. Objednajte si predĺženú záruku zahrňujúcu aj neúmyselné náhodné poškodenie pre 2 a viac spotrebičov minimálne na 18 mesiacov a my sa v prípade poruchy o všetko postaráme.

  • Neplatíte náklady na dopravu, opravu ani náhradné diely použité pri oprave.
  • Opravu a odborné posúdenie vykonáva autorizovaný servis, ktorý garantuje, že použité náhradné diely budú originálne.

 

 


Prečítajte si viac informácií.

Rozšírená záruka

Pri vybraných modeloch spotrebičov AEG ponúkame predĺženú záruku 5 rokov na kompletný spotrebič, predĺženú záruku 10 rokov na invertorový motor alebo doživotnú záruku na motor ÖKOInvertor. 

  • Zakúpený spotrebič je potrebné zaregistrovať najdlhšie do troch mesiacov odo dňa nákupu prostredníctvom nášho registračného formulára.
  • Spotrebič je nutné reklamovať hneď po zistení chyby v autorizovanom servisom stredisku.Prečítajte si viac informácií.

Man in pink sweater on pink couch, reading a book

Používajte MyAEG

Uľahčite si život s MyAEG. Zaregistrujte svoje produkty a nájdite všetko, čo potrebujete, na jednom mieste.

  • Plynulejšia podpora a servis
  • Ľahký prístup k príručkám a sprievodcom
  • Špeciálne ponuky a zľavy